Kekemelik

Kekemelik bir akış bozukluğudur. Genel bir tanım olarak konuşmanın doğal akışının ve ritminin blok, tekrar, uzatmalar veya ikincil davranışlar ile (göz kırpma, ayak vurma vb.) ile kesintiye uğraması olarak da tanımlanır. Günümüzde kekemeliğin nedenlerine dair ileri sürülmüş pek çok farklı kuram vardır. Ancak bunların hiçbiri kesin ve net bir şekilde kekemeliğin nedenini ortaya koyamamıştır. Kekemelik herhangi bir fiziksel yetersizlikten kaynaklanmaz ve sanılanın aksine, herhangi bir kaza, korku, şok gibi duygusal problemlerden dolayı da ortaya çıkmaz. Kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığı bilimsel olarak kabul edilen bir gerçektir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar kekemeliğin nöro-fizyolojik boyutlarıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Ancak buna karşın kekemeliğin nedeni halen kesin olarak ortaya konulamamıştır. Kekemelik uygun tedaviler ile kontrol altına alınabilir. Kekemelik terapi programı çocuklar ve yetişkinler için olmak üzere iki grupta yapılmaktadır.