Motor Konuşma Bozuklukları

Dizarti

Dizartri, konuşma kaslarının güç ve kontrolüyle ilgili sorunların yaşandığı bir motor konuşma sorunudur. Değişik sinir ve kas hastalıklarına bağlı olarak konuşma organlarında açığa çıkan güçsüzlük ya da koordinasyon bozukluğu sonucunda ortaya çıkar. Merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak gelişen; konuşma düzeneğindeki kas kontrolünde anormallik, koordinasyon bozukluğu, paralizi veya zayıflık sonucu konuşmanın respirasyon, fonasyon, artikülasyon, rezonans ve prozodik özelliklerinin birinin ya da birkaçının etkilendiği bir motor konuşma bozukluğudur. Parkinson, serebral palsi (CP), travmatik beyin hasarı (TBI) gibi nörojenik hastalıklar ile birlikte görülebilen bir bozukluktur. Ayrıca beyin felci, kafa yaralanmaları, tümörler, beyin cerrahisi girişimleri veya sitotoksik ilaç kullanımı sonrası görülebilir. Farklı dizartri tipleri de mevcuttur ve her birinde farklı konuşma özellikleri gözlenir.

Apraksi

Kişinin motor becerilerini etkileyecek herhangi bir güçsüzlüğü olmadan, beceri gerektiren hareketleri yapamaması durumudur. Konuşma Apraksisi, konuşma seslerinin üretilmesinde gerekli olan sinir ve kas düzeninin yeterli olmasına, konuşmayı sağlayan organlarda bir zayıflık veya felç durumu olmamasına rağmen konuşma için gerekli seslerin istemli olarak üretilmesindeki güçlüktür.